ładowanie
dsj2pl
🇵🇱🇬🇧

Regulamin serwisu

 1. Definicje i postanowienia ogólne.
  1. Serwis – serwis internetowy DSJ2.pl, dostępny pod adresem https://dsj2.pl.
  2. Administrator – właściciel Serwisu, tj. 4NET Dawid Glinka, NIP: 7712787017, REGON: 522220134, adres do koresp.: ul. Słowackiego 17 skr. poczt. 214, 97-300 Piotrków Trybunalski, adres e-mail dostępny w zakładce „kontakt” Serwisu.
  3. Regulamin – regulamin Serwisu dostępny pod adresem https://dsj2.pl/regulamin.
  4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 2. Dostępna funkcjonalność w ramach Serwisu.
  1. Za pomocą Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących Usług:
   • dostęp do informacji o grze Deluxe Ski Jump 2,
   • udział w organizowanych turniejach DSJ2,
   • możliwość zamieszczania komentarzy i powtórek z gry na stronie.
  2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.
  3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie.
 3. Warunki korzystania i zasady odpowiedzialności.
  1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny zasadami użytkowania zawartymi w Regulaminie, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Serwisu, w szczególności za korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z punktem III.2 Regulaminu.
  4. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem czynników niezależnych od niego.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu, wyłączania Serwisu bez powiadomienia lub zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
  9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne.
  10. Do korzystania z Serwisu nie jest wymagane rejestrowanie się ani podawanie żadnych danych, jednak niektóre funkcje Serwisu mogą być ograniczone bez zarejestrowanego konta.
  11. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto / profil na osobę w Serwisie.
  12. Użytkownik może informować o wydarzeniach o charakterze komercyjnym na łamach Serwisu tylko za zgodą Administratora.
 4. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracja w Serwisie, udzielenie odpowiedzi na przesłaną drogą elektroniczną korespondencję, sporadyczny kontakt w sprawach związanych z Serwisem.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Realizować to może poprzez wysłanie stosownej wiadomości poprzez zakładkę „kontakt”.
  3. W ramach Serwisu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres IP komputera Użytkownika.
  4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
  5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policja).
  6. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
  7. Administrator informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce internetowej, czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. Policja).
  8. Serwis wykorzystuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  9. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom trafniejszych reklam na podstawie wcześniej odwiedzonych stron.
  10. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu.
  11. Administrator informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
 5. Postanowienia końcowe.
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na łamach Serwisu.
  2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu bez potrzeby uzyskania zgody Użytkownika.
  3. Zmiany w Regulaminie obowiązują od daty ich opublikowania.
🔥Skoki news» 🇫🇮FIN 117,15 m🥉📱 Kamil Michalski «» 🇨🇳CHI 244,37 m🥉📱 Dawid Glinka «»